• ۱۰۰ میلیونی‌ها به زودی

    گزارش امروز: در جریان رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان با تسویه وجوه سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان حدود ۹۰ درصد سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شده و بعد از پایان تسویه سپرده‌گذاران ۵۰ میلیونی به زودی تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد. عباس کمره‌ای – مدیرکل […]
    • توسط محسن سبزه پرور
    • ۶ سال پیش
    • ۰