• تصویب اساسنامه جدید جامعه صرافان در مجمع عمومی فوق‌العاده

    گزارش آنلاین : جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با دستورات جلسه “تصویب اساسنامه جدید” و سایر موارد در اختیار مجمع با محوریت “افزایش نقش جامعه صرافان” با حضور جمع کثیری از صرافان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این جلسه در راستای آگهی دعوت انتشار یافته در روزنامه کثیرالانتشار در یکم […]
    • توسط محسن سبزه پرور
    • ۱۱ ماه پیش
    • ۰