• توضیح بیمه مرکزی در خصوص یر کناری رییس بیمه مرکزی

    گزارش آنلاین : ادعای بركناری رئیس كل بیمه مركزی به دلیل شائبه هك اطلاعات بیمه گذاران كذب محض است به گزارش خبر نگار ما از بیمه مرکزی ، تغییر مدیریتی در نهاد ناظر صنعت بیمه از ضوابط و چارچوب های خاصی پیروی می کند و حکم رئیس کل بیمه مرکزی پس از پیشنهاد وزیر امور […]
    • توسط محسن سبزه پرور
    • ۳ ماه پیش
    • ۰