• بازگشت ساعت کار شعب و واحد های ستادی بانک شهر به روال عادی

    گزارش آنلاین : ساعات کاری شعب و واحد های ستادی بانک شهر که از اواسط تیرماه و با هدف صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی تغییر یافته بود، به روال عادی بازگشت. به گزارش روابط عمومی بانک شهر، کاهش ساعات کاری شعب و واحد های ستادی بانک شهر به منظور مدیریت مصرف انرژی، به […]
    • توسط محسن سبزه پرور
    • ۳ ماه پیش
    • ۰