• سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد؛جدیت سازمان امور مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی

    گزارش آنلاین : سخنگوی اقتصادی دولت باتاکید به افزایش درآمدهای دولت از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که درخصوص مبارزه با فرار مالیاتی بسیار جدی تر از گذشته عمل کرده است. به گزارش خبر نگار ما از رسانه مالیاتی ایران، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به […]
    • توسط محسن سبزه پرور
    • ۳ ماه پیش
    • ۰