• مشارکت فعال در تدوین استاندارد های بین المللی برای توسعه صادرات

    گزارش آنلاین  رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با تغییر رویکرد و پیاده سازی راهکارهای نوین در تدوین استانداردهای بین‌المللی باید بتوانیم سهم خود را در تجارت فرامرزی گسترش دهیم. به گزارش  خبر نگار گزارش آنلاین از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، دکتر مهدی اسلام پناه در جمع رئیس، نایب رئیس و دبیران کمیته […]
    • توسط محسن سبزه پرور
    • ۲۳ روز پیش
    • ۰