گزارش امروز: پویایی جشنواره شعر یارو یادگار موجب نهادینگی و استقرار هرچه افزون تر گفتمان امام در پهنه ادبیات غنی انقلاب گردید.

علی کمساری؛ انسان حقیقت باطن عالم است و آن گاه که ریشه های هستی شناسی خود را در احوال خویشتن می جوید “خود ” را می یابد و شعر کیفیتی والا از بیان و شرح خود است.شعر پس از عبور از تجربیات جهان مادی و شهود جان انسان، مصور به معرفت و عاطفه و خیال به سامان می رسد، هویتی هنری می یابد و با پشتوانه اندیشگانی شاعر حامل پیامی می گردد و از پرده نهان رخ می گشاید… با عنایت به اشارات شاعران برجسته و تفسیر و تاویل نشانه شناسان و پدیدارشناسان، متون آسمانی و مقدس تاثیرات بسیاری بر ساخت و بافت بنیان های نظری آثار شاعران داشته اند و از نتایج شوکت و حشمت شعر در خاورمیانه همین همنشینی انسان شرقی با کرامت و فصاحت و بلاغت این متون دینی و به ویژه قرآن کریم بوده است. به همین نگره شعر فارسی نیز از مولانا، خواجو، سعدی و حافظ تا صائب و بیدل و… در پرتو نور و جلوه ظهور مصحف شریف و مبین پیامبر خاتم، التزامی برای رشد و تعالی انسان را پذیرفت و قدر و قامتی قدسی در شعر جهان پیدا کرد.

از سویی هر چند شاعر با توسل به مخیل کردن معانی از طریق شعر ادراک حسی خود را با معنا در می آمیزد و خیال، هویتی متکی بر زبان پیدا می کند اما در جستاری دقیق تر، هویت شعر دوران های مختلف هر سرزمین، تابعی از کنش های تاریخی و اجتماعی بزنگاه های مختلف است. انقلاب ۵٧ ایران و ظهور و استقرار اندیشه های ژرف و شگرف امام خمینی)ره( در بسیاری از شاخص ها و پدیده ها تاثیرات عمیقی بر جای نهاد و شعر فارسی نیز در این میانه، خیزش و نگرشی دیگرگون را تجربه کرد. شعر انقلاب، شعر دفاع مقدس و شعر دوران ثبات و سازندگی هر کدام بستری از برآمد و دگرگونی های تاریخی این سرزمین سخن پرور است. ذهن و زبان شعر امام نیز همگون با گره خوردن سرنوشت ادبیات و هنر به احوال انسان ایرانی، سرشتی نوجو، آزادی خواه و عدالت طلب داشت و جاری در زلالی عرفانی و سرشار از اشاراتی اجتماعی، سیاسی و فلسفی بود. جشنواره شعر “یار و یادگار ” با سابقه درخشان ٩ دوره برگزاری موثر، قراری است برای همنشینی و همدلی شاعران شیفته و مروجان اندیشه های بزرگ مردی که میراثی گرانقدرو گرانسنگ در گفتمان انسان امروز دارد. ارزیابی و سنجش مرتبت آثار، بخصوص در دوره های اخیر جشنواره توسط ناقدان بصیر و ناظران خبیر در ترکیبی متکثر از دیدگاه ها و گرایشهای متنوع اجتماعی و سیاسی و با حضور و مشارکت پرشور و خجسته شیفتگان و عاشقان سیره حضرت امام برگزار شد و پویایی و اقبال این رویداد موجب نهادینگی و استقرار هرچه افزون تر گفتمان امام در پهنه ادبیات غنی انقلاب گردید. امید که این جشنواره در مسیر خود که همان شناخت، معرفی و تبیین بنیان های فکری و عملی این عالم و مجاهد کبیر است کارا و مانا باشد.

یادداشتی از علی کمساری، در آستانه برگزاری دهمین دوره جشنواره شعر یار و یادگار۱۳۹۶

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedIn
  • flickr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *